AZEBLOGS azeblogs - n5
Banner Dəyiş

Dizayn: v3

azeblogs

n5

Dünyada 70%-dən artıq gamerlərin oynadığı oyun! -Pubg Mobile.

Mən özümdə bu oyunu oynayıram. Elə bir neçə gün bundan əvvəl oyuna girdim. [ KLASSİK MOD ]-dakı hilələrdən xəbərim var idi, amma, [ Əyləncə Modu ] -nda ilk dəfə gördüm.

3 nəfər idik. Air drop-a gedirdik. Drop boş idi. Bu vaxt anladıq ki, tələdəyik. Hər tərəfdən adamlar gəlirdi! Bizi sıxışdırdılar. Bir nəfər (Bizim komandadan) elə ordaca öldü! 2 nəfər qaldıq. O yaralandı. Mən onu qaldırmağa getdim. Onu qaldırdım. 2 nəfəri yaralamışdım artıq. Sonra yenə digərini yaraladılar. Onun yanına getdim. Onu qaldırdım. Bir nəfər bizlə üz-bəüz idi. Əlində DP-28 Var idi. Təsəvvür edin də DP28 2 güllə vurdu və mən öldüm. Düzdür ağla sığmazdır amma bu belə idi...

Bilirəm indi deyən olacaq ki, Özü RCD da hilə oynayır amma camahatı qınayır. Bunlar eyni şey deyil! RCD da heç kəsi narahat etmək üçün deyil hilə. Sadecə maşınları almaq üçündür. Amma [ PUBG MOBİLE ] da əksinə oyunçuları narahat edir hilər!

31 avqust 2019 00:35  HÜSEYN ƏKBƏROV
Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

Bu günün Statistikası: 898 visitors (3470 hits)
*/Copyright/Akhbarli Media/* _-=Akhbarli Media Specials=-_