AZEBLOGS azeblogs - mt192
Banner Dəyiş

Dizayn: v3

azeblogs

mt192

30.10.2019 -cu il tarixində 192 No. TAM ORTA MƏKTƏBdə 8ci siniflər üzrə monitorinq imtahanı keçirilib. İmtahan Azərbaycan dili, Riyaziyyat, İngilis dili üzrə keçiririlib.
30 oktyabr tarixində 192 № -li məktəbin VIII  sinifləri üçün təşkil olunmuş monitorinq qiymətləndirmə keçirildi. Məktəb rəhbərliyinin nəzarəti və Təlimə nəzarət komissiyasının iştirakı ilə hazırlanmış  monitorinq  qiymətləndirmədə ümumi  altı  VIII sinfimiz, iştirak etdi.

 

Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

Bu günün Statistikası: 898 visitors (3472 hits)
*/Copyright/Akhbarli Media/* _-=Akhbarli Media Specials=-_